Kdo jsme

Za touto společností se skrývám já -  Ing. Martina Píšová. Mám vystudovanou fakultu stavební na ČVUT v Praze. Několik let jsem pracovala jako úředník na krajském stavebním úřadě. 

Proto jsem se rozhodla pomáhat ostatním s komunikací se stavebními úřady, protože to nemusí být žádná věda.  Zajišťuji kompletní inženýring stavby a to především v Libereckém kraji. Komplikované a pro leckoho bezvýchodné situace jsou pro mě vždy výzvou a určitým druhem dobrodružství. 

Mým dalším velkým zájmem je předávání zkušeností. Chtěla bych změnit nejen systém vzdělávání stavebního zákona, tak i celou kulturu kolem stavebního zákona. 

Cílem je, aby výuka byla komplexní a zároveň efektivní.  Důraz kladu na to, aby kurzy splňovaly současné standardy na výuku v její odbornosti i ve způsobu učení a předávání informací. 

Spolupracuji s dalšími zkušenými v oblasti státní správy, kteří jsou i výborní lektoři, s motivací posluchače zaujmout a přenést jim své znalosti.

Společnost Tumismo s.r.o. je akreditovanou společností Ministerstva vnitra České republiky, číslo akreditace: AK/I-22/2018. Zároveň je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT. 

 "Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel     vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší     učitel inspiruje."

         Charles Farrar Browne