Přihlášky

Obchodní podmínky:

Informace o společnosti: Tumismo s.r.o., IČ: 06904360, se sídlem Vlčetín 65, 463 43 Bílá

· Přihlášky:

 • Závaznou přihlášku na seminář je možné podat prostřednictvím webového formuláře, emailem, nebo poštou. Přihlášku je nutné odeslat maximálně týden před konáním příslušného semináře. Po ukončení registrace je přihlášení možné pouze po telefonické dohodě.
 • Na základě přihlášky Vám bude odesláno potvrzení o registraci na kurz.
 • Účastníci jsou přihlašování dle doručení přihlášek, v případě naplnění kapacity kurzu, budete o této skutečnosti bezprostředně informováni.

· Platba a storno podmínky:

 • Po obdržení přihlášky Vám budou zaslány údaje k zaplacení kurzovného. Daňový doklad obdrží účastníci osobně na semináři.
 • V případě neúčasti se kurzovné nevrací. V případě písemného odhlášení z kurzu maximálně 3 pracovní dny, bude kurzovné vráceno.
 • Společnost Tumismo s.r.o. není plátcem DPH.

· Semináře:

 • Z důvodu zvětšení kapacity kurzu si pořadatel vyhrazuje právo na změnu místa konání semináře.
 • Osvědčení o absolvování semináře bude účastníkům vydáno po absolvování kurzu a po skončení semináře bude odesláno poštou na adresu účastníka kurzu, nebo předáno osobně na konci kurzu.

· Ochrana osobních údajů:

 • Pořadatel bude poskytnuté osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Jméno, příjmení, datum a místo narození jsou nezbytnými údaji k vydání certifikátu. Kontaktní údaje (telefon a email) jsou nutné k případné komunikaci s objednatelem. Všechny tyto údaje budou použity pouze k výše uvedenému účelu.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Tumismo s.r.o. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv odmítnout a to prostřednictvím emailu, který zašle pořadateli.
 • Společnost Tumismo s..r.o., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR, zde.