Poradenství 

Konzultace 

Máte jakýkoliv problém z oblasti stavebního zákona. Potřebujete konzultaci?   


Sepsání odvolání

Potřebujete pomoc sepsat odvolání, námitky nebo jiný dokument jako reakci na sousedovu stavbu? 

Analýza pozemku

Vybíráte pozemek, ale nejste si jistí, zda dle stavebního zákona je pozemek určen k zastavění? Pak Vám nabízím vypracování analýzy pozemku zahrnující Katastr nemovitostí, územní plán, inženýrské sítě, ochranná pásma a další omezení.

Cena všech služeb se odvíjí od náročnosti problému, množství podkladů atd. 

Hodinová sazba je 850 Kč / hod.