Poradenství 

Stavební inženýring

Zajištění kompletní komunikace se stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány, zajištění povolení stavby. Inženýring zajišťuji jak pro rodinné domy, tak i pro větší developerské projekty. 

Konzultace 

Máte jakýkoliv problém z oblasti stavebního zákona. Potřebujete konzultaci? Pak je možné využít právě tuto službu. Konzultace jsou většinou písemnou formou, kdy Vám bude vypracován komplexní rozbor Vašeho problému.   


Sepsání odvolání

Potřebujete pomoc sepsat odvolání, námitky nebo jiný dokument jako reakci na sousedovu stavbu? Nebo naopak, soused již námitky proti Vaší stavbě podal a Vy potřebujete reagovat na jeho jeho požadavky? 

Analýza pozemku

Vybíráte pozemek, ale nejste si jistí, zda dle stavebního zákona je pozemek určen k zastavění? Pak Vám nabízím vypracování analýzy pozemku zahrnující prozkoumání katastru nemovitostí, územního plánu, zjištění možností napojení na inženýrské sítě, možná rizika spojená s ochrannými pásmy a další omezení.

Cena všech služeb se odvíjí od náročnosti problému, množství podkladů atd. 

Hodinová sazba je 1 000 Kč / hod.

Cena inženýring

Rodinný dům: 18 000 Kč  

  • obsahuje komunikaci se stavebním úřadem, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, cílem je vydání povolením stavby (územní i stavební povolení) 
  • neobsahuje vypracování projektové dokumentace, zajištění souhlasů sousedů (pokud se chcete vydat cestou ohlášení stavby)

Bytový dům: 45 000 Kč

Komplexní developerský projekt: dle náročnosti povolování